مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شیخ علی کورانی در شهر قم

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شیخ علی کورانی عاملی پژوهشگر و محقق تاریخ اسلام و بنیانگذار و مدیر مرکز «تحقیقات المعجم الفقهی» دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 در مؤسسه آل البیت(ع) در شهر قم، برگزار شد.  

555
21 05 2024