جستجوی نتایج

معرفت امام/ ویژگی های علی بن ابیطالب: تعقل و تفکر عمیق

معرفت امام/ ویژگی های علی بن ابیطالب: تعقل و تفکر عمیق

13 11 2023 2053765 شناسه:

یکی از خصیصه های امام علی علیه السلام، برخورداری آن حضرت از تعقل و تفکر عمیق بود.

رسول گرامی اسلام توصیه ویژه ای داشت که در منابع روایی ما آمده و بزرگان ما نیز به آن اشاره کرده اند که مولا علی علیه السلام مثل عقل بود در بین حواس؛ عقل فرماندهی دارد، ارتباط با جهان غیب دارد و سایر حواس را عقل کنترل می کند؛ پیامبر گرامی اسلام خطاب به مولا علی فرمود «يا علي إذا تقرب العباد إلى خالقهم بالبر فتقرب إليه بالعقل تسبقهم» این احادیث شریف هستند که موقعیت علی را برای جامعه اسلامی معرفی می کند، حضرت در مورد هر چیزی، هر اقدامی، هر مسئله علمی یا عملی با عقل و تفکر وحیانی جلو می رفت؛ جامعه بشری عموما و مکتب تشیع خصوصا به این ویژگی عقلانیت و تفکر نیاز فراوان دارند.