جستجوی نتایج

معرفت امام/ ویژگی های علی بن ابیطالب: معیت با حق

معرفت امام/ ویژگی های علی بن ابیطالب: معیت با حق

13 11 2023 2053836 شناسه:

یکی از خصیصه های امام علی علیه السلام، مصاحبت و معیت با حق است.

رسول گرامی اسلام فرمود: «علی مع الحق و الحق مع علی» این از مختصات علی بن ابیطالب است که با حق همصحبت باشد، معادل حق باشد، بلکه چون از حق برتری برخوردار است فرمود: ادر الحق مع علی، علی مدار حق است و حق به دور علی می گردد.